Przychodnia U Źródła Marii

Newsletter

Zapisz się do newslettera, biędziemy informować cię o najważniejszych wydarzeniach.

 
 

Napisz do nas

Serdecznie zapraszamy do wyrażania swojej opinii na temat jakości usług w przychodnii.

wyraź opinię

A A APolityka ZSZ

 

NZOZ „Przychodnia u Źródła Marii” przykłada szczególną uwagę do wysokiej jakości usług medycznych świadczonych pacjentom przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Dlatego każdy klient/pacjent korzystający z usług naszej przychodni jest obsługiwany w sposób sprawny, kompleksowy i kompetentny.

 

     Naszym pacjentom oferujemy „Świadczenie usług medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, diagnostyki obrazowej, promocji zdrowia, realizację programów profilaktycznych”, jako dziedziny działalności podstawowej NZOZ „Przychodnia u Źródła Marii”.

 

     Chcąc spełnić oczekiwania pacjentów określamy główne cele, do których będziemy dążyć, tj.:

§           systematyczny rozwój poprzez świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej, w tym bezpiecznego stosowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące,

§           osiągnięcie zadowolenia pacjentów, przestrzeganie Karty Praw Pacjenta,

§           spełnienie wszelkich niezbędnych wymagań stron zainteresowanych,

§           doskonalenie polityki personalnej,

§           podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego, aby zaplanować procesy diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne oraz osiągnąć założone w nich cele,

§           ochronę informacji dotyczących Pacjentów,

§           zapewnienie pacjentom kompletnej i spójnej informacji o usługach naszej Organizacji,

§           ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych,

§           realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych,

§           właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych,

§           przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka związanego z funkcjonującymi procesami oraz bezpieczeństwem przetwarzanych informacji,

§           ciągłe wzbogacanie oferty diagnostycznej, dzięki stałemu śledzeniu rozwoju standardów
i technologii leczenia w wiodących placówkach medycznych.

 

     Cele te osiągamy przez:

§           wysokie i stale rozwijane kwalifikacje pracowników, ich świadomość i pełne zaangażowanie,

§           staranny dobór dostawców usług i materiałów medycznych,

§           opiekę i staranny monitoring wszystkich procesów realizowanych w NZOZ „Przychodnia
u Źródła Marii”,

§           stworzenie przyjaznej atmosfery i warunków, w jakich świadczone są usługi medyczne dla osiągnięci  bezpieczeństwa informacji medycznych, zadowolenia  i satysfakcji pacjentów,

§           monitorowanie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty,

§           zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony informacji,

§           zapewnienie integralnej informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju,

§           wprowadzenie i monitorowanie zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

§           analizę ryzyk i szans procesowych oraz biznesowych, która odzwierciedla, kontekst oraz kompetencje naszej Organizacji do istniejącej sytuacji ukierunkowanej na spełnienie potrzeb klientów, innych stron zainteresowanych systemem zarządzania i niezależnych organów kontroli,

§           utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego
z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013 poprzez cykliczne audyty wewnętrzne oraz przeglądy zarządzania.

               

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zobowiązaniem Dyrektora NZOZ „Przychodnia u Źródła Marii” w stosunku do pacjentów i pracowników do zagwarantowania warunków formalnych, merytorycznych oraz finansowych, dla uzyskania zadowolenia z wyświadczonej usługi medycznej. Naszą wolą jest systematyczne umacnianie naszej pozycji na rynku.

 

Wykonujemy m.in.

  • Szczepienia okresowe
  • Wszelkie zabiegi pielęgniarskie zlecone przez lekarza.
  • Badania EKG, pomiary ciśnień, pomiary cukru glukometrem ...

więcej

Ważne informacje

  • URLOPY, L4
  • Szczepienia p/Covid
  • Laboratorium medyczne

więcej

Szybki kontakt

  • Poradnia ogólna: 58-669-33-44
  • Poradnia dziecięca: 58-660-03-23
  • Poradnia K: 58-669-23-99
  • Stomatologia: 58-669-17-03

więcej

 
wykonane przez: derwi.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone przez u źródła Marii © 2024